Magani patrlekhan in marathi

 Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी


Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी

मराठी विषयात परीक्षांमध्ये हमखास विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे पत्रलेखन होय.पत्रलेखन हे औपचारिक आणि अनौपचारिक या दोन्ही पद्धतीत लिहिले जाते. अनौपचारिक पत्रात कौटुंबिक माहिती,विचारपूस केली जाते.तर औपचारिक पत्र हे कार्यालयीन पत्र,मागणी पत्र या प्रकारात मोडते.आज आपण शाळा किंवा कार्यालय यामध्ये कोणत्याही वस्तू किंवा साहित्य मागवण्यासाठी जे पत्र लिहावे लागते ते मागणी पत्र लेखन मराठी कसे असते हे आपण पाहू.

शाळा,कॉलेज,कार्यालय यामध्ये विविध वस्तू,साहित्य किंवा कागदपत्रे मागवण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जातो तो मागणी पत्र या पत्रव्यवहारात मोडतो.मागणी पत्र औपचारिक पत्र लेखन आहे.औपचारिक पत्र लेखन हे मागणी किंवा देवाण-घेवाण यासंदर्भात असते.औपचारिक पत्र मायेची किंवा प्रेमाची विचारपूस नसते हे पत्र लेखन फक्त कार्यालयीन कामात वापरले जाते.


Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी


ठळक मुद्दे -

मागणी पत्र लेखन मराठी काय असते

मागणी पत्र कोठे कोठे वापरले जाते

मागणी पत्र लेखन नमुना

निष्कर्ष


मागणी पत्र लेखन मराठी काय असते

  • एखाद्या शाळेमध्ये प्रयोगशाळा,साहित्य,स्टेशनरी,विद्यार्थ्यांना दाखला किंवा इतर शैक्षणिक कागदपत्रे मागणी साठी केलेली मागणी पत्र.
  • सरकारी कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे मागवणे त्यासाठी लिहिले जाणारे पत्र.
  • एखादी सेवा घेण्यासाठी लिहिले जाणारे पत्र.
  • एखाद्या सेवा दात्याकडे त्यांची सेवा मागणी पत्राद्वारे मागवून घेणे.

मागणी पत्र हे व्यावहारिक भाषेत लिहिले जाते.मागणी पत्रात मायेचा ओलावा अजिबात नसतो.मागणी पत्र हे व्यावसायिक पत्र लेखन आहे असे म्हटले तरी चालेल.


मागणी पत्र कोठे कोठे वापरले जाते

  • शाळा - शैक्षणिक साहित्य प्रयोगशाळा साहित्य विद्यार्थी दाखले इतर शैक्षणिक कागदपत्रे यांसाठी मागणी पत्र लिहिले जाते.
  • कार्यालय - कार्यालयांमध्ये कागदपत्र मागवण्यासाठी मागणी पत्र वापरले जाते.
  • सामान्य जनता - सामान्य लोक एखाद्या कामासाठी काही साहित्य किंवा केटरर्स कडे जेवणाची मागणी,एखाद्या सेवा दात्याकडून त्याची सेवा विकत घेण्यासाठी सामान्य लोक मागणीपत्र वापरतात.
  • सरकारी अधिकारी - सरकारी अधिकारी लोक त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांकडे विविध शासकीय कामांच्या माहिती संबंधी मागणी पत्र लिहतात.

मागणी पत्र लेखन मराठी,मागणी पत्र लेखन,Magani Patr lekhan in marathi.


मागणी पत्र लेखन नमुना

Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी

शाळेच्या प्रयोगशाळेत काही साहित्य मागवण्यासाठी लिहिलेले मागणी पत्र. (Prayog sahitya Magani Patrlekhan in marathi)

                                                                             अ.ब.क,

                                                                                                                                                                   ग्रंथालय व्यवस्थापक,

                                                                                                      आदर्श विद्यालय ,

                                                                                       शिवाजीनगर पुणे 410520, 

                                                                                             दिनांक- 15/07/2017.

                                                                                                                                                         

प्रति,

विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य डेपो,

मुंबई-418542.


विषय -शाळेच्या प्रयोगशाळेसाठी साहित्य मागवणे.


महोदय,

           मी आदर्श विद्यालय,शिवाजीनगर,पुणे प्रयोगशाळा व्यवस्थापक,आमच्या विद्यालयातील प्रयोगशाळेसाठी आम्हाला विविध प्रकारचे साहित्य हवे आहे. शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने आम्हाला प्रयोग शाळेसाठी साहित्य हवे आहे.

आम्ही या पत्रासोबत प्रयोगशाळा साहित्य ची लिस्ट पाठवत आहोत,त्यानुसार आम्हाला लवकरात लवकर साहित्य पाठवून द्यावे.योग्य त्या सवलतीसह सर्व साहित्य पाठवून द्यावे.सोबत बिल पाठवून द्यावे.म्हणजे तुम्हाला बिलाची रक्कम पाठवता येईल.


मागणी पत्र                                                       आपला कृपाभिलाषी,

                                                                   अ.ब.क,

                                                    प्रयोगशाळा व्यवस्थापक.    


Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी                                                                                                                       

     पुस्तकं मागणी पत्र लेखन (Pustak Magani Patrlekhan in marathi)

                                                                      

                                                                                 

                                                                      अ.ब.क,       

               ग्रंथालय व्यवस्थापक,

दर्श विद्यालय,

        शिवाजीनगर, पुणे 410520,     

दिनांक- 15/07/2017.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

प्रति,

आदर्श बुक डेपो,

कोल्हापूर 420 510.


विषय - शाळेच्या ग्रंथालयासाठी पुस्तक मागणी पत्र.


महोदय,       

       मी आदर्श विद्यालय,शिवाजीनगर,पुणे येथील ग्रंथालय व्यवस्थापक असून आमच्या शाळेतील ग्रंथालयासाठी आम्हाला पुस्तके खरेदी करायचे आहेत. शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने मी तुम्हाला पत्र लिहीत आहे.आम्हाला हवे ते पुस्तकांची यादी सोबत जोडत आहे.


Magani patr

आम्हाला हवी असलेली पुस्तके आपण लवकरात लवकर आम्हाला उपलब्ध करून द्यावीत.पुस्तकांवर योग्य ती सूट द्यावी.सोबत बिल पाठवावे म्हणजे तुम्हाला धनादेश पाठवून देता येईल.      

         

                                                          आपला कृपाभिलाषी, 

                                                                    अ. ब. क,

                                                          ग्रंथालय व्यवस्थापक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

निष्कर्ष 

मागणी पत्र हे एखाद्या वस्तू,सेवा किंवा कागदपत्रे यांच्या मागणीसाठी संबंधित व्यक्ती,संस्था,कार्यालय किंवा दुकान यांना लिहलेले पत्र असते.

  हे पत्र व्यवहारिक पत्र लेखन या सदरात मोडते.मोजकीच भाषा आणि योग्य मागणी ही या पत्राची खासियत असते.मागणी पत्र लेखन बहुतांश कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरले जाते.मागणी पत्र हे कमीत कमी अक्षरांत आणि अधिक व्यवहार्य असावे.

 Magani patrlekhan in marathi,मागणी पत्रलेखन मराठी हा InformationG वरील आजचा लेख तुम्हाला कसा वाटला?आवडल्यास शेअर करा, लाईक करा आणि आमचा ब्लॉग अवश्य फॉलो करा.